Vil du vite mer om dette?
The Management Diamond - LedelsesDiamanten
Thrive on Globalization - Create a Winning Team
The Management Diamond - LedelsesDiamanten - fokuserer eksplisitt på den enkelte leder, lederteamet og bedriftens utfordringer. Denne koblingen gir forankringen som er nødvendig for å komme fra holdning til handling - og dermed få til varige forbedringer.
LedelsesDiamanten er en visuelt kommuniserbar og intuitiv modell bygget på velkjente begreper. Modellen er et godt verktøy fordi den er lett å forstå og derfor enkelt kan suppleres med egne erfaringer og tilpasses den aktuelle situasjonen. Den er en  helhetlig modell som hensyntar både realkapitalen og humankapitalen.
For bestilling av boken, klikk på lenken til AuthorHouse. Boken koster USD 17,95 pluss frakt. Boken er på engelsk, har mange forklarende illustrasjoner, og er på 192 sider.
LedelsesDiamanten har to akser - den horisontale virksomhetsaksen  og den vertikale menneskelige aksen.

Virksomhetsaksen (realkapital) har to dimensjoner -
driftsfokus (Operation) og strategifokus (Strategy).

Den menneskelige aksen (humankapital) har også to dimensjoner -
beslutningsstyrke (Decision) og motivasjonsevne (Motivation).

En leder og en ledergruppe må fokusere på alle fire dimensjonene - jo høyere score - jo bedre.
Formen på diamanten forteller noe om lederens kvalitative karakter, mens størrelsen antyder noe kvantitativt om hvor "god" lederen er, siden høye scorer gir et stort areal.
For en artikkel om Ledelsediamanten på norsk, klikk på lenken til LedelsesDiamanten
- styr realkapitalen, led humankapitalen
som stod i  MAGMA nr. 1, 2007.
For en presentasjon av Ledelsesdiamanten på norsk, klikk på lenken LedelsesDiamanten på norsk.
For a presentation of the Management Diamond in English, click the link The Management Diamond in English.
Test deg selv som leder ved å klikke på lenken DiamondValue - som leder deg til et regneark der du lager din egen lederprofil - din egen "LedelsesDiamant". Hva er du god på, og hva kan du forbedre?
Vil du se flere serier med figuren BOZZ?

Da kan du klikke på lenken
BOZZComics!